Keizer Constantijn: zijn levensbeschrijving door Eusebius van Caesarea: zijn leven beschreven door Eusebius van Caesarea 20,19 EUR*